Stichting Kinderkoor Oase

Kunst voor elkaar

Stichting kinderoor Oase werd in 2005 opgericht als ‘thuisfront’ van Oase Zangopleidingen. Inmiddels verbreedt de horizon van de stichting zich. Het bestuur wil zich inzetten om kunst en cultuur bereikbaar te maken voor jonge musici en kunstenaars, amateurgezelschappen, en cultuurliefhebbers.

De Coronacrisis heeft ons geïnspireerd om -na een periode van radiostilte- weer volop aan de slag te gaan. Omdat juist nu mensen behoefte hebben aan mooiemuziek, kunst en verbinding.

Kerst voor elkaar is het tweede project dat we in korte tijd in de wereld zetten. Om de wereld een klein beetje mooier te maken in deze bizarre tijden.

Recente geschiedenis van de stichting

Stichting Kinderkoor Oase heeft een aantal stille jaren achter de rug. Hierbij een toelichting 

2016-2017, een bewogen schooljaar
In 2017 heeft Stichting Kinderkoor Oase in samenspraak met Miriam Drost besloten OASE Zangopleidingen op te heffen. Miriam was de drijvende kracht achter de zangopleiding. Zij kreeg in augustus te horen dat ze 2016 borstkanker had en heeft tijdens de behandelingen haar activiteiten voor OASE zoveel mogelijk doorgezet, met als resultaat een zeer geslaagd laatste project ‘De kleine schoorsteenveger’.

De gevolgen voor de stichting
Door de situatie rond haar gezondheid wilde Miriam echter nadien tijd nemen om te bezinnen op de toekomst. Het bestuur van de stichting had daarvoor uiteraard alle begrip. We hebben daarom de activiteiten van de Stichting in de loop van 2017 stil laten vallen en in 2018 ook de bankrekening opgezegd, omdat er geen aanleiding was weer actief te worden. 

Nieuwe wegen
In de tussentijd is Miriam -gelukkig weer helemaal hersteld- op zoek gegaan naar nieuwe vormen om met kinderen en jongeren te kunnen zingen, zonder daar meteen de intensieve en kostbare structuur van een zangopleiding aan te koppelen. Zij is gestart met een klein groepje kinderen en deed projecten waar kinderen en jongeren konden aanhaken op projectbasis. Dit leidde tot steeds nieuwe projecten die zij zelf als zzp-er of namens andere stichtingen en verenigingen organiseerde.

Nieuwe start!
Deze succesvolle gang van zaken, in combinatie met het gebrek aan nieuwe initiatieven voor kinderen en jongeren in Veenendaal tijdens de Coronacrisis, heeft Stichting Kinderkoor Oase geïnspireerd om weer in actie te komen. In het bestuur hebben wisselingen plaatsgevonden om weer een actieve en creatieve groep aan het roer te krijgen. Met dit nieuwe bestuur zijn we plannen gaan maken. Daaruit is dit initiatief geboren, wat we heel graag weer met Miriam als artistiek leider oppakken.

 Summercamp
Het in de zomer georganiseerde Summercamp is succesvol verlopen. Met veel plezier en enthousiasme heeft ons team de groep van bijna 30 kinderen begeleid bij het maken van drie geslaagde videoclips, welke te zien zijn op http://maakveenendaal.nl/videoclips-summercamp

Het Summercamp werd zo goed ontvangen bij ouders en kinderen, dat het ons inspireerde om nu in actie te blijven en initiatief te nemen voor een bijzonder kerstconcert.

 Veranderingen bij de Stichting
De doelstelling van de stichting verschuift naar het ondersteunen van culturele activiteiten zoals het summercamp en nu het kerstconcert. Het bestuur van de stichting is dan ook van plan een nieuwe naam voor de Stichting te kiezen en de doelstelling iets breder dan nu het geval is te trekken. Volop veranderingen dus, waarbij we hopen de komende jaren veel culturele activiteiten te ontwikkelen en ondersteunen. Dit proces is in wording, we houden u op de hoogte!

Bestuur:
Lenneke Meijer – Voorzitter
Rob Rugebregt – Secretaris
Martin Drost – Penningmeester